Falešná inspektorka ČOI pokutovala podnikatele

(Praha, 4. prosinec 2013)  Stejně jako loni touto dobou je Česká obchodní inspekce opět nucena varovat podnikatele, zejména provozovatele menších obchodů, stánků a provozoven služeb, před falešnými „inspektory ČOI“. Při kontrole stánku v Ostravě-Hrabůvce prováděné 3. prosince zjistili skuteční inspektoři ČOI s nemalým překvapením, že den před nimi navštívila tuto prodejnu údajná „inspektorka obchodní inspekce“, která za „zjištěná porušení“ uložila na místě pokutu v celkové výši 2000 Kč, a na místě ji v hotovosti též inkasovala. Případ byl předán Policii ČR.

Při plánované kontrole v provozovně podnikatele 3. prosince 2013 v Ostravě-Hrabůvce zjistili inspektoři ČOI, že u tohoto podnikatele předchozího dne v dopoledních hodinách provedla kontrolu falešná inspektorka. Dle sdělení podnikatele se jednalo o menší drobnou ženu v kloboučku, která se představila jako Jana Doležalová. Po „kontrole“ předložila údajná inspektorka podnikateli předem vytištěný „kontrolní protokol“, v němž bylo zaznamenáno číslo jejího služebního průkazu jako „459“.   Dále podvodnice předložila podnikateli „příkaz na místě“, kterým mu uložila pokutu ve výši 1 000 Kč a současně také povinnost nahradit „náklady správního řízení“ paušální částkou ve výši 1 000 Kč. Obě písemnosti působí poměrně věrohodným dojmem a opírají se svou podstatou o zaběhlou praxi používanou ve skutečnosti Českou obchodní inspekcí, byť poněkud odlišným způsobem. Z toho důvodu považujeme za nezbytné před podobnými podvodnými praktikami podnikatele varovat.

Přestože ČOI nemá v tuto chvíli informace o tom, že by „inspektorka Jana Doležalová“ kontrolovala ještě další prodejny či podniky, nebo že její „kontrolní činnost“ přesáhla oblast severní Moravy, všem podnikatelům doporučujeme, aby si při jakémkoliv podezření nejprve ověřili identitu kontrolních pracovníků – požádali je o předložení služebního průkazu a případně si vše ověřili kontrolním dotazem přímo na úřadě, za jehož zaměstnance se vydávají. V případě inspektorů ČOI je to jednoduché – stačí jeden telefonický dotaz na místně příslušném inspektorátu, kde totožnost kontrolujících osob podnikateli potvrdí. V opačném případě je na místě co nejrychleji přivolat policii. Telefonické kontakty na jednotlivé oblastní inspektoráty České obchodní inspekce jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce, v sekci Kontakty, inspektoráty.

Ve  stejném období v loňském roce upozornil Českou obchodní inspekci na podvodnice, vydávající se za inspektorky, starosta jedné jihomoravské obce. Po ověření získaných informací ČOI vyloučila, že se jednalo o její skutečné pracovnice. Ženy se prokázaly průkazkami neexistujícího „Českého obchodního institutu“ a podle sdělení podnikatelky, kterou připravily o 10 000 Kč, se zajímaly o „estetiku a hygienu prodeje“. (Ani jedno z těchto kritérií Česká obchodní inspekce nekontroluje.)


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena