1. Kdo může podat reklamaci?

Všeobecné obchodní podmínky určují, kdo je zákazníkem, jenž může reklamovat. Reklamaci zájezdu je oprávněna podat osoba, která uzavřela smlouvu, ale i další osoby, které jsou ve smlouvě uvedeny jako spolucestující. Jde-li o rodinný zájezd s dětmi, pak ten z rodičů, který smlouvu uzavřel, zpravidla bude reklamovat za všechny členy rodiny. Předpokládá se totiž, že osoba, která smlouvu uzavřela, také hradila cenu zájezdu, a proto jen ona má právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Ostatní spolucestující se však mohou dožadovat nápravy na místě nebo požadovat náhradu škody. U ostatních skupin, kdy jeden vystupuje spíše jako zástupce ostatních spolucestujících, kteří si zájezd hradí sami, měli by i jeho nedostatky vytýkat každý sám za sebe. Lze doporučit, aby vždy reklamaci uplatnili všichni účastníci společně a případnou slevu si rozdělili.

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu, mimo jiné i o tom, kdo může reklamaci uplatnit.

Kde je to upraveno: § 4 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu; § 2521 a § 2537 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena