2. A je možné odstoupit od smlouvy pro její změnu ze strany CK?

Každý, kdo uzavře smlouvu, je povinen ji dodržet, rovněž tak cestovní kancelář. Brání-li jí v tom vnější okolnosti, na které nemá vliv, může vám sice navrhnout změnu zájezdu, je však vaším právem se změnou nesouhlasit a zájezd zrušit bez jakýchkoli storno poplatků.

Pokud je cestovní kancelář nucena změnit některou z náležitostí smlouvy, je povinna vám navrhnout, zda s danou změnou souhlasíte. A zároveň je povinna vám předložit výši nové ceny, jestliže by v důsledku změny došlo ke změně také ceny zájezdu. Zejména se jedná o situace, kdy vám cestovní kancelář nabídne ubytování v jiném hotelu, než v tom, který jste si objednali, či vám nabídne změnu dne odletu či příletu.

Pokud byste s takovou změnou nesouhlasili, máte právo od smlouvy odstoupit, přičemž cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů. Pokud byste však v určené lhůtě, od smlouvy neodstoupili, vaše jednání by se posoudilo jako souhlas s danou změnou smlouvy.

Jestliže se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, cestovní kancelář je povinna vám nabídnout náhradní zájezd obdobné kvality jako zájezd, na který jste měli původně odjet. Tuto nabídku nejste povinni přijmout, a pokud ji odmítnete, je cestovní kancelář povinna vyplatit vám veškeré finanční prostředky. Pokud byste však nabídku cestovní kanceláře přijali a jednalo by se o zájezd vyšší kvality, například jste měli být původně ubytováni ve čtyřhvězdičkovém hotelu a nová nabídka se vztahuje na ubytování v pětihvězdičkovém hotelu, cestovní kancelář po vás nemůže požadovat vyšší cenu než tu, kterou jste měli sjednanou v původní smlouvě. A zároveň pokud by byla situace opačná a vy jste přijali nabídku na absolvování zájezdu nižší kvality, cestovní kancelář je povinna vyplatit vám rozdíl v ceně těchto dvou zájezdů.

Kde je to upraveno: § 2531 a § 2534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena