3. Může od smlouvy odstoupit cestovní kancelář?

Cestovní kancelář může od smlouvy odstoupit, pokud zákazník nesplnil své povinnosti, například nezaplatil cenu zájezdu.

Dále pokud byla cestovní kancelář nucena zájezd zrušit z důvodu nevyhnutelných mimořádných okolnost, například při nepokojích v destinaci či živelných katastrofách. V tomto případě má cestovní kancelář povinnost vás o tomto bezodkladně informovat.

Další možností je situace, kdy je ve smlouvě uveden nejnižší počet osob přihlášených na zájezd, při kterém se bude zájezd stále pořádat, přičemž tohoto počtu nebylo dosaženo.

S výjimkou odstoupení od smlouvy pro její porušení zákazníkem máte v těchto případech nárok na navrácení veškerých již uhrazených plateb za zájezd, a to nejpozději do 14 dnů. Právo na náhradu škody vám v těchto případech nenáleží.

Kde je to upraveno: § 2533, § 2536 a § 2536a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena