3. A jde to, pokud CK nedodrží smlouvu?

Cestovní kancelář i vy jste povinni dodržet smlouvu v takové podobě, v jaké jste ji mezi sebou uzavřeli. Pokud cestovní kancelář některou ze svých povinností nedodrží, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. V takovém případě po vás cestovní kancelář nemá právo požadovat žádné storno poplatky, ale naopak je povinna vám vrátit veškeré finanční prostředky, které jste jí za zájezd uhradili.

Mezi takové porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, které by vám založilo právo odstoupit od smlouvy, spadá například situace, kdy vám cestovní kancelář změní datum odjezdu či příjezdu na zájezd, aniž by vám navrhla, zda se změnou souhlasíte. Nebo vám cestovní kancelář výrazně zvýší cenu zájezdu z jiných než zákonem stanovených důvodů.

Kde je to upraveno: § 2536 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena