3. Může podnikatel účtovat poplatek za platbu kartou?

Ano. Podnikatel je oprávněn si účtovat poplatek za platbu kartou, avšak pouze za splnění dvou podmínek. První je, že ještě před uskutečněním platby musí být upozornění, že se s platbou kartou pojí nějaký poplatek. Za druhé, daný poplatek nesmí převyšovat náklady, které podnikateli s platbou skutečně vznikají.

Kde je to upraveno: § 3 odst. 2 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1811 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena