4. Co musí EET účtenka obsahovat?

Cílem účtenky podle zákona o evidenci tržeb je především identifikace podnikatele ve vztahu k orgánům Finanční správy ČR a evidence jeho tržby.

Na účtence proto musí být uveden fiskální identifikační kód, daňové identifikační číslo, označení provozovny, v níž je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na němž je tržba evidována a pořadové číslo účtenky. Dále účtenka obsahuje datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celkovou částku tržby, bezpečnostní kód poplatníka, a také údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Kde je to upraveno: § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena