4. Lze odstoupit z jiných důvodů?

Od smlouvy o zájezdu můžete před jeho zahájením odstoupit vždy. Pokud ovšem odstoupíte z jiného důvodu, než je porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, nevyhnete se povinnosti uhradit jí storno poplatek.

Výši storno poplatků je cestovní kancelář povinna uvést v potvrzení o zájezdu či ve smlouvě. Zpravidla tak činí ve svých  obchodních podmínkách, na které potvrzení či smlouva odkazují.

Kde je to upraveno: § 2527 odst. 1 písm. e) a § 2536 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena