9. Na koho se mohu obrátit?

Pokud mezi Vámi a tuzemským dopravcem vznikl spor ohledně práv a povinností z přepravní smlouvy, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

PODAT NÁVRH

V případě dopravce z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu se lze obrátit na Evropské spotřebitelské centrum.

Dozor nad dodržováním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 u letů odlétajících z ČR a letů ze třetích zemí na území ČR vykonává Úřad pro civilní letectví. Seznam určených národních dozorových orgánů v dalších evropských zemích je dostupný na internetových stránkách Evropské komise.

Kde je to upraveno: čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, § 3 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, § 20d, § 20e písm. d) a § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena