A. Co je to reklama?

Reklama je prezentace zboží nebo služby, která souvisí s činností podnikatele a má za cíl podpořit odbyt těchto výrobků nebo služeb. Představení určitého výrobku v letácích, tisku, na internetu nebo v televizním vysílání není ničím jiným než šířením reklamy.   

Kde je to upraveno: § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena