B. Jak rozlišit reklamu od nabídky na uzavření smlouvy?

Nabídka musí být vždy určitější než reklama. U reklamy stačí, že propaguje určitý výrobek či službu, zatímco nabídka již musí být natolik konkrétní, aby mohla být bez dalšího přijata a tím došlo ke koupi věci nebo objednání služby. Nabídka musí být dostatečně určitá a musí z ní být jasné, co přesně podnikatel nabízí a za jakou cenu.

Zákon předpokládá, že návrh podnikatele dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou. Pokud ji přijmete, tak okamžikem, kdy se o tom podnikatel dozví, je smlouva uzavřena. To neplatí, doloží-li podnikatel, že nemůže z důvodů na něm nezávislých smlouvu dodržet nebo zásoby byly vyčerpány.

Kde je to upraveno: § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; § 1732, § 1733 a § 1740 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena