Cestovní kancelář požaduje doplatit cenu zájezdu, za který jsem zaplatil zálohu. Zájezdu se nemám zájem účastnit

Řada zákazníků se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 potýká se sociálními a ekonomickými obtížemi, které jim neumožňují realizovat objednané zájezdy. Mnoho zákazníků se obává vycestovat také ze zdravotních důvodů. V případě, že není dosud jasné, zda bude konkrétní zájezd možné realizovat, jsou nyní zákazníci postaveni před obtížnou volbu, zda zájezd zruší či nikoli.

Odstoupení od smlouvy, ať už ze strany cestovní kanceláře, nebo zákazníka, bez zaplacení odstupného (storno poplatků) je možné jen tehdy, pokud je konkrétní zájezd mimořádnými okolnostmi skutečně zasažen, např.

  • musí již platit opatření, které v době uskutečnění zájezdu neumožňuje překročit hranice
  • musí být zřejmé, že v době uskutečnění zájezdu budou v místě destinace platit karanténní opatření nebo bude hrozit významné riziko ohrožení zdraví apod.

Do doby, než bude zřejmé, že konkrétní zájezd bude skutečně zasažen, je třeba smlouvu standardním způsobem plnit, včetně sjednaného platebního kalendáře.

Jestliže je ze všech okolností zjevné, že zájezd nebude moci být uskutečněn, měla by cestovní kancelář bezodkladně zájezd zrušit a od smlouvy odstoupit. Ve stejný okamžik může od smlouvy bez storno poplatků odstoupit také zákazník. Po zrušení zájezdu cestovní kanceláří samozřejmě zákazník zbytek jeho ceny doplácet nemusí. Pro zájezdy s termínem zahájení mezi 20. 2. 2020 a 31. 8. 2020 cestovní kancelář může vydat poukaz na zájezd také na částku, která odpovídá části zaplacené ceny za zájezd. Nemusí tedy čekat na to, až bude zaplacena celá cena. Podrobněji k voucherům níže.  Cestovní kanceláře jsou povinny jednat se zákazníkem s odbornou péčí a tudíž si i ověřovat možnosti vycestování a realizace zájezdu. Cestovní kanceláře nesmějí s rušením zasažených zájezdů zbytečně otálet, aby zlepšily vlastní finanční situaci.

Zákazník je oprávněn kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu bez uvedení důvodu. Nedoporučujeme ale tento krok činit s předstihem týdnů nebo dokonce měsíců před plánovaným odjezdem, pokud není dosud jisté, jaká situace ohledně šíření koronaviru v době odjezdu bude. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí předčasně v době, kdy dosud není jisté, že zájezd bude pandemií zasažen, je třeba počítat s tím, že cestovní kancelář může požadovat zaplacení storno poplatků.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena