Co je to ADR?

Zkratka ADR (alternative dispute resolution) znamená alternativní způsob řešení sporů. Institut ADR poskytuje alternativu k soudnímu řízení.

ADR při České obchodní inspekci (ČOI) je založeno na zprostředkování vzájemně přijatelné dohody stran o předmětu sporu. Česká obchodní inspekce tedy nemůže o předmětu sporu vydat právně závazné rozhodnutí.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena