Co je to cestovní agentura a je pořadatelem zájezdu?

Smlouva o zájezdu je uzavírána mezi zákazníkem – spotřebitelem, který má v úmyslu sám nebo s doprovodem účastnit se zájezdu – a cestovní kanceláří, která zájezd pořádá. Často se však stává, že zákazník pro výběr a následné objednání zájezdu nevyužije přímo provozovnu nebo internetové stránky konkrétní cestovní kanceláře, místo toho využije služeb tzv. cestovní agentury, která v rámci své podnikatelské činnosti zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří.

Ve vztahu ke smlouvě o zájezdu však obecně platí, že cestovní agentura zde nefiguruje jako smluvní strana, pouze jako zprostředkovatel. V případě sporů o zájezd pak cestovní agentura může působit jako prostředník v komunikaci mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o zájezdu však vznikají pouze cestovní kanceláři jako pořadateli zájezdu. Jen cestovní kancelář je tedy povinna k vrácení peněz za zrušený zájezd, k nápravě případných vad zájezdu apod.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena