d) Může mi podnikatel vrátit jen část zaplacené ceny?

V podstatě ano. Podnikatel je povinen vám v důsledku odstoupení vrátit veškeré peněžní prostředky, které od vás obdržel. Jestliže ale část služby už byla s vaším výslovným souhlasem poskytnuta, je třeba počítat s tím, že budete hradit poměrnou část ceny služby. Podnikatel je povinen vás o tomto před dokončením závazné objednávky informovat. Pokud tak neučiní nebo začne poskytovat službu bez vašeho výslovného souhlasu, poměrnou část ceny služby platit nemusíte.

Kde je to upraveno: § 1820 odst. 1 písm. f) a h), § 1823, § 1832 odst. 1, § 1834 a § 1836 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena