Doplňkové služby k zájezdu – pojištění, parkování na letišti apod.

Zákonná definice vymezuje zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu, přičemž pojem služby cestovního ruchu chápe zákon jako

  • dopravu zákazníka,
  • ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
  • nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
  • jinou službu z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených výše, zejm. prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

K zájezdu jsou zákazníkem často přiobjednávány služby jako pojištění zájezdu nebo parkování na letišti. Takové služby však nenaplňují zákonnou definici služby cestovního ruchu, nemůžou být tedy ze své podstaty součástí zájezdu. Pro tyto doplňkové služby jsou uzavírány oddělené smlouvy. To platí i tehdy, pokud je doplňková služba sjednána na jednom smluvním formuláři se smlouvou o zájezdu, ale její cena je uvedena zvlášť.

Voucher vydávaný podle zákona lex voucher má ze zákona pouze hodnotu plateb, které cestovní kancelář obdržela od zákazníka za zájezd. Vzhledem k tomu, že doplňkové služby součástí zájezdu nejsou, nemusí cestovní kancelář jejich cenu zahrnovat ani do plateb, které je cestovní kancelář jako pořadatel povinna vrátit zákazníkovi, popřípadě do hodnoty vydaného voucheru. Vrácení peněz za doplňkové služby, např. vrácení pojistného, se obvykle řídí příslušnými smluvními podmínkami (např. pojistnými podmínkami pojišťovny) a může se lišit od nároku na vrácení plateb za zrušený zájezd.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena