E. Můžu za sebe poslat náhradníka?

Stane-li se něco nečekaného, co by vám zabránilo se v plánovaném termínu zájezdu účastnit a chcete-li se vyhnout stornopoplatkům, může místo vás jet někdo jiný. Zákon hovoří o postoupení smlouvy, pro vás to však znamená jen to, že cestovní kanceláři oznámíte osobu, která vás nahradí. Nezbytné je oznámení učinit nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu a jeho součástí musí být souhlas náhradníka, že místo vás pojede, Pokud na účastníky zájezdu v dané destinaci jsou kladeny zvláštní požadavky, např. povinné očkování, musí i náhradník tyto požadavky splnit.

Spolu s náhradníkem jste společně zavázáni uhradit cestovní kanceláři cenu zájezdu a zároveň náklady, které jí vzniknou v souvislosti se změnou osob, například poplatek při změně osoby na letence. Žádné další platby po vás cestovní kancelář však požadovat nesmí.

Kde je to upraveno: § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena