E. Můžu za sebe poslat náhradníka?

Stane-li se něco nečekaného, co by vám zabránilo se v plánovaném termínu zájezdu účastnit, může místo vás jet někdo jiný. Zákon hovoří o postoupení smlouvy, pro vás to však znamená jen to, že cestovní kanceláři oznámíte osobu, která vás nahradí. Nezbytné je oznámení učinit nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu a jeho součástí musí být souhlas náhradníka, že místo vás pojede. Pokud jsou na účastníky zájezdu v dané destinaci kladeny zvláštní požadavky, například povinné očkování, musí i náhradník tyto požadavky splnit.

Spolu s náhradníkem jste společně zavázáni uhradit cestovní kanceláři cenu zájezdu a zároveň skutečně vynaložené náklady, které cestovní kanceláři vzniknou v souvislosti se změnou osob, například poplatek při změně osoby na letence. Výši nákladů spojených se změnou osoby je cestovní kancelář povinna sdělit a doložit, přičemž náklady nesmějí být nepřiměřené a jejich výše nesmí přesáhnout výši nákladů skutečně vynaložených. Řada leteckých dopravců neumožňuje změnu jména cestujícího na letence, je tedy třeba počítat s tím, že související náklady mohou být někdy poměrně vysoké.

Kde je to upraveno: § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena