E. Obtěžují vás reklamní letáky ve schránce?

Pokud dáte předem, zřetelně a srozumitelně najevo, například označením vaší poštovní schránky, že o vhazování reklamních letáků nemáte zájem, je šíření reklamy touto formou zakázané.

V takovém případě můžete podat podnět k příslušnému krajskému živnostenskému úřadu, který nad dodržováním tohoto zákazu vykonává dozor.

Kde je to upraveno: § 2 odst. 1 písm. c) a § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena