Jak dlouho řešení sporu v rámci ADR trvá?

Délka řešení sporu závisí na aktuálním počtu řešených případů v rámci ADR, rychlosti součinnosti stran sporu a dalších procesních krocích. Maximální doba vedení sporu je 90 dnů, přičemž může být tato prodloužena o dalších 90 dnů.

Průměrná délka mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je 73 dnů.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena