Jak postupovat v případě, kdy zákazník s výší odstupného nesouhlasí

Na žádost zákazníka je cestovní kancelář povinna výši odstupného odůvodnit.

V případě vzniku sporu by cestovní kancelář musela výši skutečných nákladů před soudem prokázat, pokud by na základě tohoto kritéria byla výše odstupného určena.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká obchodní inspekce ani jiný orgán státní správy nemůže rozhodnout o tom, zda je odstupné v konkrétním případě přiměřené. V případě sporu může závazné rozhodnutí o přiměřenosti odstupného vydat pouze soud.

Pokud odstupné již bylo zákazníkem zaplaceno (resp. bylo strženo z vracených plateb), může se vrácení celého nebo části odstupného domáhat žalobou před soudem zákazník. Pokud zákazníkem odstupné dosud zaplaceno nebylo a jeho úhrady se domáhá cestovní kancelář, je na cestovní kanceláři, aby žalobu k soudu případně podala ona.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena