Jak probíhá mimosoudní řešení sporů, které se týkají zamítnutých reklamací?

Spory týkající se zamítnutých reklamací tvoří značnou část agendy zpracovávané v rámci ADR. Bohužel však v těchto případech obvykle nelze určit, zda je nárok spotřebitele oprávněný.

Aby mohlo být řešení sporu efektivní, je třeba, aby spotřebitel byl schopen oprávněnost jím tvrzeného nároku prokázat. V rámci ADR je obvykle stranám sporu navrhováno řešení spočívající v tom, že spotřebitel nechá vypracovat posudek soudního znalce, přičemž podnikatel náklady na vypracování znaleckého posudku zpětně proplatí a oprávněnost reklamace uzná, pokud je posudkem znalce prokázáno, že reklamace byla oprávněná.

Seznam soudních znalců je dostupný na internetových stránkách www.justice.cz

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena