Je mimosoudní řešení sporů zpoplatněno?

Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu je bezplatné. V rámci ADR každá ze stran sporu nese vlastní náklady, např. poštovné, sama. Úhradu nákladů vůči straně druhé požadovat nelze.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena