Kdy může cestovní kancelář namísto vrácení peněz vydat voucher

Za účelem zmírnění dopadu pandemie na cestovní kanceláře, předejití vlně úpadků a k ochraně zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu byl schválen jednorázový zákon, který cestovním kancelářím umožňuje v některých případech za zrušené zájezdy odložit vrácení peněz zákazníkům a namísto toho vydat poukazy na zájezdy (vouchery). Zákon toto opatření nazývá ochrannou dobou.

Zvláštní podmínky se týkají pouze zájezdů s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020.

Zájezd zároveň musí být zrušen buď cestovní kanceláří, nebo zákazníkem, výhradně z důvodu zásahu vyšší moci, tj. zejména pandemie onemocnění COVID-19, podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

Ochranná doba začíná běžet doručením poukazu na zájezd zákazníkovi a končí nejpozději 31. 8. 2021. O ochrannou dobu se odkládá nebo přerušuje splatnost závazku cestovní kanceláře vrátit v penězích zákazníkovi platby za zájezd zrušený z důvodu pandemie. Pokud zákazník do konce ochranné doby poukaz nevyčerpá, cestovní kancelář mu do 14 dnů po jejím skončení vrátí v penězích platby přijaté za původní zrušený zájezd.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena