Kdy spotřebiteli pomůže ČOI

Ačkoli má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu, není-li mu to umožněno a nevrátí-li cestovní kancelář veškeré uhrazené platby za zájezd, inspekce v rámci kontrolní činnosti nemá žádnou pravomoc přinutit prodejce peníze vrátit, lze se ale v rámci mediace obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR), avšak nedojde-li k dohodě obou stran ani v rámci mediace, musel by se spotřebitel o svá práva soudit.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena