Koupě zboží

Povinnosti prodávajícího
Co se rozumí poctivostí prodeje?
Je prodávající povinen mi vystavit kupní doklad?
Dostanu při nákupu automaticky záruční list?
Musím dostat český návod?
Mám právo žádat předvedení zboží?
O čem všem mě musí prodávající informovat?
Musím si zboží překontrolovat?
Je nějak určena prodejní doba?
Záruka a odpovědnost za vady
Je vůbec záruka na spotřební zboží?
Co je to záruka za jakost?
Odpovídá prodávající i za vady zboží koupeného jako použité?
Na jaké vady se zákonná odpovědnost prodávajícího nevztahuje?
Prodlužuje se dvouletá odpovědnost za vady o dobu, kterou zboží strávilo v reklamace?
Odpovídá prodávající za vyměněné zboží opět 24 měsíců?
Může prodávající svoji odpovědnost za vady omezit?
Nákup bytu či domu
Délka záruky
Lhůta k vyřízení reklamace
Co když si nechám dům postavit?
Je kupní smlouvou zhotovení věci na zakázku?
Jsem spotřebitelem, když nakoupím na IČO?
Na koho se obrátit?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena