Lhůta pro vyřízení reklamace

Od kdy se lhůta pro vyřízení reklamace počítá?
Je možné ji prodloužit?
Co mohu dělat při jejím nedodržením ze strany prodávajícího?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena