Může cestovní kancelář vydat voucher, který nesplňuje zákonné požadavky?

Pokud je zájezd zrušen zákazníkem nebo cestovní kanceláří z důvodu zásahu vyšší moci (§ 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku) a cestovní kancelář se rozhodne jednostranně využít ochranné doby a odložit tak splatnost vrácení plateb obdržených za zájezd, je cestovní kancelář povinna dodržovat podmínky voucheru stanovené zákonem č. 185/2020 Sb., tzv. lex voucher. Pokud však zákazník odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, bez udání důvodu nebo odstoupení provede s velkým časovým předstihem, kdy ještě není ovlivnění zájezdu koronavirem zřejmé, případně dojde-li ke zrušení smlouvy o zájezdu vzájemnou dohodou, lex voucher se neuplatní. Cestovní kancelář může i přesto po dohodě se zákazníkem poukaz na zájezd vydat, takový poukaz je však výsledkem dohody a nemusí všechny požadavky lex voucher (např. proplatitelnost na konci ochranné doby, platnost do konce srpna 2021 nebo možnost odmítnutí poukazu rizikovými skupinami) naplňovat.

Upozorňujeme, že voucher podle zákona lex voucher je vydáván jednostranně cestovní kanceláří bez nutnosti souhlasu zákazníka. Pokud je voucher vydán na základě dohody mezi zákazníkem a cestovní kanceláří, pravděpodobně se v takovém případě jedná o poukaz s vlastními podmínkami cestovní kanceláře. Doporučujeme proto věnovat podmínkám poukazu, který cestovní kancelář zákazníkovi vystavuje, zvýšenou pozornost.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena