Ochrana osobních údajů

Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento úřad také vykonává dozor nad šířením obchodních sdělení prováděným v rámci podnikatelské činnosti.

Domníváte-li se, že došlo k neoprávněnému shromažďování, zveřejňování či jinému zneužití vašich osobních údajů, nebo vám bylo zasláno nevyžádané obchodní sdělení, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde je to upraveno: § 23 odst. 10 a 17 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 29 a § 31 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; § 7 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena