Oprava, úprava a údržba věci

Co sem spadá?
Potvrzení nebo smlouva
Musí být smlouva o dílo písemná?
Kdy mám nárok dostat od podnikatele potvrzení?
Jaké má podnikatel před uzavřením smlouvy povinnosti?
Převzetí díla
Co když si věc nevyzvednu?
Kdy můžu odmítnout věc převzít?
Mám právo požadovat předvedení věci?
Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?
Cena díla
V jakou chvíli mám povinnost zaplatit?
Jak se dozvím, kolik mě to bude stát?
Musí mi podnikatel vystavit doklad o zaplacení služby?
Reklamace díla
Co můžu reklamovat?
Jaká mám práva z vad díla?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když mám s reklamací výdaje?
Jaké jsou další povinnosti podnikatele?
Poškození věci při opravě
Co mám dělat, když podnikatel věc při opravě poškodí?
Na koho se mohu obrátit?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena