Otázka: Rádi bychom dovezli x roušek třídy FFP2 z Číny. Tyto roušky nemají označení CE. Žádám ČOI, aby nám udělila výjimku pro jejich dovoz.

Odpověď: Roušky, které se chystáte dovézt, nemusí splňovat formální požadavky pro uvedení na trh v EU (např. označení CE), musí však existovat dostatečný důkaz, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví pro třídu FFP2. Potřebujeme tedy, abyste doložil certifikát nebo jiný obdobný dokument, který toto bude prokazovat. 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena