Reklamace stavby

Co mohu reklamovat?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když musím v rámci reklamace vynaložit náklady?
Jaká mám v rámci uplatnění reklamace práva?
Za co podnikatel odpovídá?
Je na stavbu záruka?
Mohu si nechat stavbu s vadami dokončit jiným podnikatelem?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena