Řešení sporů

Doporučení obsažená v tomto materiálu vyjadřují právní názor ČOI a MMR, nejsou však právně závazná. V případě sporu může právně závazné rozhodnutí o předmětu občanskoprávního sporu vydat pouze soud.

V případě sporu, který se spotřebiteli nepodaří vyřešit s podnikatelem přímo, může spotřebitel podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR). Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Pro bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo podání návrhu navštivte prosím internetové stránky www.adr.coi.cz. Z povahy právně nezávazné konciliace, na níž je ADR založeno, vyplývá, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů může být efektivním nástrojem pouze v těch případech, kdy mají na řešení touto cestou zájem obě strany sporu.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena