+ více informací

Internetové stránky mohou být zařazeny na seznam rizikových e-shopů především z následujících důvodů:

  • Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu, tedy s kým spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu může uplatňovat svá práva.
  • E-shop nezveřejňuje obchodní podmínky, případně obsah obchodních podmínek hrubě odporuje právním předpisům.
  • Česká obchodní inspekce registruje vysoký počet stížností, které se internetového obchodu týkají.
  • Provozovatel internetového obchodu s Českou obchodní inspekcí opakovaně nespolupracuje v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
  • Provozovatel internetového obchodu byl Českou obchodní inspekcí opakovaně sankcionován pro porušení právních předpisů na úseku ochrany spotřebitele.
  • Internetový obchod je provozován subjektem se sídlem mimo členské státy Evropské unie, ačkoliv internetový obchod může u spotřebitelů vzbuzovat dojem, že je provozován subjektem se sídlem v České republice nebo Evropské unii, např. e-shop v českém jazyce je provozován subjektem se sídlem v Číně. Spotřebitelé nemohou uplatňovat svá práva, nebo je tato možnost významně ztížena.
  • S provozovatelem internetového obchodu je vedeno insolvenční nebo jiné obdobné řízení, provozovatel se nachází v likvidaci.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena