Smlouva o dílo

Oprava, úprava a údržba věci
Co sem spadá?
Potvrzení nebo smlouva
Musí být smlouva o dílo písemná?
Kdy mám nárok dostat od podnikatele potvrzení?
Jaké má podnikatel před uzavřením smlouvy povinnosti?
Převzetí díla
Co když si věc nevyzvednu?
Kdy můžu odmítnout věc převzít?
Mám právo požadovat předvedení věci?
Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?
Cena díla
V jakou chvíli mám povinnost zaplatit?
Jak se dozvím, kolik mě to bude stát?
Musí mi podnikatel vystavit doklad o zaplacení služby?
Reklamace díla
Co můžu reklamovat?
Jaká mám práva z vad díla?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když mám s reklamací výdaje?
Jaké jsou další povinnosti podnikatele?
Poškození věci při opravě
Co mám dělat, když podnikatel věc při opravě poškodí?
Na koho se mohu obrátit?
Zhotovení stavby
Co sem spadá?
Smlouva
Jakým způsobem smlouvu o zhotovení stavby uzavřu?
Co by měla obsahovat vyvážená smlouva o zhotovení stavby?
Můžu kontrolovat průběh stavebních prací?
Převzetí stavby
Mohu odmítnout si stavbu převzít?
Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?
Reklamace stavby
Co mohu reklamovat?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když musím v rámci reklamace vynaložit náklady?
Jaká mám v rámci uplatnění reklamace práva?
Za co podnikatel odpovídá?
Je na stavbu záruka?
Mohu si nechat stavbu s vadami dokončit jiným podnikatelem?
Cena stavby, rozpočet
Co když si nedohodneme výši ceny?
Kdy podnikatel může navýšit odhadní cenu?
Lze cenu stanovenou rozpočtem přesto navýšit?
Jak mám v rámci rozpočtu počítat s vícepracemi?
Mám právo obdržet vyúčtování?
Kdy mám povinnost zaplatit?
Na koho se mohu obrátit?
Jiná činnost
Co sem spadá?
V jakou chvíli mám povinnost zaplatit?
Jak se dozvím, kolik mě to bude stát?
Mám právo na obdržení potvrzení od podnikatele?
Jak je dílo prováděno?
Může podnikatel odmítnout moji žádost o provedení jiné činnosti?
Kdy mám provedenou činnost reklamovat?
Jaká mám práva z vadného plnění?
Jakou má podnikatel lhůtu na vyřízení reklamace?
Co když mi v důsledku jednání podnikatele vznikne škoda?
Jaké má podnikatel další povinnosti?
Na koho se mohu obrátit?
Je smlouvou o dílo zhotovení věci na zakázku?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena