Telekomunikace a poštovní služby

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb vykonává Český telekomunikační úřad.

Pokud mezi vámi a poskytovatelem služeb elektronických komunikací nebo poštovních služeb vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací nebo poštovní smlouvy, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u Českého telekomunikačního úřadu.

Kde to je upraveno: § 20d, § 20e písm. b) a § 23 odst. 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena