Voda

Náležitosti smlouvy
Reklamace vyúčtování
Jak reklamovat nesprávné vyúčtování vody?
Pokud vodoměr nefunguje správně, jak zjistím správnou spotřebu vody?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena