Vrácení letenek a jízdenek

V případě, že je let zrušen v souvislosti s mimořádnými okolnostmi způsobenými onemocněním COVID-19 nebo doprovodnými epidemiologickými opatřeními, mohou cestující žádat o vrácení ceny letenky, případně namísto něj o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst a možnosti vstupu na území jednotlivých států. V případě přesměrování mají cestující nárok na nezbytnou péči, která většinou zahrnuje občerstvení přiměřené době zdržení nebo poskytnutí ubytování. Cestující nemohou v případě zrušených letů z důvodu mimořádných okolností nárokovat vůči dopravcům odškodnění. Řada leteckých dopravců v současné době nabízí bezplatné změny odletů nebo zrušení rezervací. Doporučujeme se informovat na internetových stránkách příslušného dopravce. Vzhledem k přetíženosti zákaznických center v souvislosti s vysokým počtem zrušených letů lze doporučit, aby se nyní cestující na dopravce telefonicky obraceli pouze v případě plánovaného odletu během následujících několika dnů.

Řada leteckých dopravců v souvislosti s přerušením provozu způsobeným pandemií nabízí cestujícím namísto vrácení ceny letenky v penězích pouze vouchery. Tento postup pravděpodobně postrádá právní oporu. V praktické rovině je však třeba brát v úvahu, že letecká doprava je jedním z nejvíce zasažených odvětví a mnoho dopravců nemá k dispozici dostatek dostupných finančních prostředků. Přežití řady dopravců bude pravděpodobně závislé na tom, zda se jim podaří získat státní pomoc. V případě, že dopravce nabízí pouze voucher a odmítá vrátit cenu letenky v penězích, je dle našeho názoru pro cestujícího nyní nejvhodnějším řešením vyčkat na další vývoj situace a to, v jakém rozsahu se letecká doprava po odeznění pandemie obnoví a finanční situace dopravců zlepší. To může bohužel trvat řadu týdnů nebo měsíců. Alternativou je pro cestující možnost domáhat se vrácení ceny letenky žalobou u soudu. Cestující by byl u soudu s velkou pravděpodobností úspěšný, nicméně rozsudek nelze očekávat dříve než v řádu několika měsíců. V případě, kdy by dopravce v mezidobí v důsledku špatné finanční situace ukončil činnost, rozsudek by byl v praxi nevymahatelný a náklady na soudní spor by nesl cestující.

V případě, že letenka byla rezervována prostřednictvím cestovní agentury, vyřizuje obvykle změny a refundace letenek tato agentura. Zprostředkovatel nicméně vlastním jménem neodpovídá za splnění závazků z přepravní smlouvy a nemusí vrátit cenu letenky, dokud neobdrží peníze zpět od příslušného leteckého dopravce. Vzhledem k trvající krizi v letecké dopravě proces vrácení ceny letenky trvá v mnoha případech měsíce.

Podobná situace jako v letecké dopravě je také v dopravě autobusové a železniční.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena