Vztahuje se Lex Voucher na všechny vouchery vydané cestovní kanceláří?

„Lex Voucher“ se vztahuje pouze na ty smlouvy o zájezdu, od nichž zákazník nebo cestovní kancelář jednostranně odstoupili z důvodu zásahu vyšší moci podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, bez udání důvodu nebo pokud není v době odstoupení od smlouvy jasné, zda-li bude vyšší moc znemožňovat zájezd i v době jeho konání (zákazník odstoupí od smlouvy s velkým časovým předstihem), Lex Voucher se neuplatní a cestovní kancelář využít ochrannou dobu nemůže. V takovém případě je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi veškeré platby, které od něj nebo v jeho prospěch za zájezd obdržela, ponížené o případné odstupné.

Může se stát, že cestovní kancelář nabídne svým zákazníkům v případě komplikací se zájezdem určitou formu dohody, která může spočívat ve zrušení zájezdu a vystavení náhradního poukazu. Takový poukaz se však řídí smluvenými podmínkami mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, nikoliv právní úpravou „Lex Voucher“, nemusí tedy splňovat náležitosti požadované v „Lex Voucher“, např. proplatitelnost poukazu po skončení ochranné doby. Doporučujeme proto ujistit se vždy při přijímání voucheru od cestovní kanceláře, zda byl takový voucher vydán v režimu „Lex Voucher“ či nikoliv.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena