Zájezdy s odjezdem po 1. 9. 2020

Lex voucher upravuje možný postup cestovních kanceláří po zrušení zájezdů zahájených mezi 20. 2. 2020 a 31. 8. 2020. Pokud je datum zahájení zájezdu pozdější, lex voucher se na takovou situaci neuplatní. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna v případě zrušení zájezdu vrátit veškeré platby, které za zájezd obdržela, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne zrušení zájezdu. Vydání voucheru namísto vrácení peněz je v tomto případě možné výlučně po dohodě se zákazníkem.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena