Zahraniční zájezdy v průběhu uzavření hranic České republiky

V době, kdy nebylo dle vyhlášených krizových opatření vlády České republiky možné překračovat státní hranice, zahraniční zájezdy s odjezdem z České republiky nebylo možné realizovat. Cestovní kanceláře by měly z tohoto důvodu dotčené zájezdy zrušit a vrátit zákazníkům zaplacené platby za zájezd bez odstupného (storno poplatků). Pokud cestovní kancelář zájezd sama nezruší, může od smlouvy odstoupit podle § 2535 občanského zákoníku také zákazník. V takovém případě má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu bez storno poplatků. Vrácení plateb za zájezdy může být ve vymezených případech odloženo po dobu tzv. ochranné doby do 31. srpna 2021.

Případné odstoupení od smlouvy doporučujeme provést prokazatelnou formou, např. doporučeným dopisem zaslaným cestovní kanceláři. Z takového dopisu by měl být zřejmý úmysl spotřebitele od smlouvy odstoupit a smlouva, od které spotřebitel odstupuje, by měla být dostatečně identifikovatelná (zejm. označením smluvních stran, číslem smlouvy, termínem zájezdu apod.).

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena