Zhotovení stavby

Co sem spadá?
Smlouva
Jakým způsobem smlouvu o zhotovení stavby uzavřu?
Co by měla obsahovat vyvážená smlouva o zhotovení stavby?
Můžu kontrolovat průběh stavebních prací?
Převzetí stavby
Mohu odmítnout si stavbu převzít?
Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?
Reklamace stavby
Co mohu reklamovat?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když musím v rámci reklamace vynaložit náklady?
Jaká mám v rámci uplatnění reklamace práva?
Za co podnikatel odpovídá?
Je na stavbu záruka?
Mohu si nechat stavbu s vadami dokončit jiným podnikatelem?
Cena stavby, rozpočet
Co když si nedohodneme výši ceny?
Kdy podnikatel může navýšit odhadní cenu?
Lze cenu stanovenou rozpočtem přesto navýšit?
Jak mám v rámci rozpočtu počítat s vícepracemi?
Mám právo obdržet vyúčtování?
Kdy mám povinnost zaplatit?
Na koho se mohu obrátit?
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena