Hračky – 1. Q 2015

(Praha, 7. červenec 2015) Hračky a jejich bezpečnost pro dětské uživatele zůstávají i nadále jednou z priorit České obchodní inspekce. Cílem dozoru je vyhledávat na trhu anonymní a rizikové výrobky a zabránit dalšímu prodeji hraček bez označení CE, hraček, které nejsou vybaveny varovným upozorněním ani informací, proč je konkrétní hračka pro určitou skupinu dětí nevhodná a zakázat další distribuci nebezpečných hraček. Na trhu nesmějí být ani hračky, na nichž jsou povinné informace uvedeny, ale pouze v cizím jazyce. V 1. čtvrtletí 2015 byly nedostatky zjištěny ve dvou třetinách kontrolovaných provozoven se sortimentem hraček a uloženo bylo 141 pokut za 1 milion korun. „Trvale vysoké procento závad u prodeje hraček, které jsou určeny bezbranným uživatelům – dětem, je hlavní důvod, proč Česká obchodní inspekce zaměřila svou pozornost na celý distribučnímu řetězec a dohledává obchodní subjekty, které nesou odpovědnost za distribuci hraček z ostatních členských států EU na českém trhu. V dalším období zaměříme kontroly hlavně na dovozce hraček ze třetích zemí, kteří mají z velké části podíl na závadných výrobcích, nesplňujících bezpečnostní standardy a požadavky příslušných právních předpisů,“ řekl k průběžným výsledkům kontrol hraček Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. 

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena