Hračky kontroly – 2015

(Praha, 15. duben 2015) Česká obchodní inspekce průběžně po celý rok monitorovala nabídku a prodej hraček určených pro děti od 3 do 14 let a její inspektoři při následných kontrolách ověřovali, zda hračky nabízené k prodeji jsou vybaveny náležitými údaji a informacemi v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, tj. zda nejsou na trhu hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí vzhledem k nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci, nedostatečným nebo nesprávným varováním, případně z důvodu absence dalších informací, nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost. V průběhu 1094 kontrol byly nedostatky zjištěny v 713 z nich (65,2 %) a právní moci nabylo celkem 590 pokut ve výši přesahující 6 milionů korun. Zákaz dalšího prodeje byl uložen na 20 648 kusů hraček v prodejní ceně 1,2 milionu Kč. „Inspektoři zjišťují zejména nabídku hraček bez označení CE, prodej zcela anonymních hraček bez jakýchkoliv údajů, povinných bezpečnostních upozornění a bez popisu případného rizika nebo hraček s informacemi, ale nikoliv v českém jazyce. Z  18 vzorků hraček odebraných ke kontrole bezpečnosti vyhovělo stanoveným technických požadavkům pouze 5 z nich. Proto je třeba oblast těchto výrobků, určených velmi zranitelné skupině spotřebitelů, i nadále kontrolovat velmi intenzivně a důsledně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

 Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena