I na bleších trzích musí prodejci dodržovat zákon

(Ústí nad Labem, 29. květen 2014)  Kromě klasických prodejních míst monitorují a kontrolují inspektoři ČOI také různé příležitostné nebo pravidelné akce doprovázené nabídkou nejrůznějších výrobků a služeb, jako jsou výstavy, farmářské trhy, poutě, jarmarky nebo jiné regionální či folkloristické akce. Důvodem těchto cílených kontrol je skutečnost, že někteří prodávající
a poskytovatelé služeb právě při těchto příležitostech porušují povinnosti stanovené právními předpisy a poškozují spotřebitele. Jednou z nedávných akcí, na niž se zaměřili severočeští inspektoři, byl bleší trh v Mostě.

Kontrolní pracovníci inspektorátu ČOI se sídlem v Ústí nad Labem se vydali spolu s dalšími stovkami návštěvníků v sobotu 17. května na tzv. bleší trh do Mostu. Při monitorování tržiště si vytipovali ke kontrole 4 prodávající, u kterých následně prokázali porušení některých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) a také zákona o ČOI (zák. č. 64/1986 Sb.).

Prodávající neměli zboží nabízené k prodeji označené cenou, výrobky nebyly řádně označeny písemnými informacemi k použití a údržbě, doklad o zakoupení výrobku nebyl vydán ani na vyžádání spotřebitele a používaná měřidla neměla platné úřední ověření.

Za tato porušení inspektoři uložili třem kontrolovaným osobám pokuty příkazem na místě v celkové výši 3000 Kč a jednoho prodávajícího čeká uložení pokuty ve správním řízení. 


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena