I prodej zábavní pyrotechniky se postupně přesouvá na internet

(Praha, 25. únor 2019) Česká obchodní inspekce provedla ke konci minulého roku kontrolní akci zaměřenou na nabídku, prodej a skladování pyrotechniky. Celkem uskutečnila 127 kontrol. Ve 37 případech zjistila porušení zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který prodejcům mimo jiné ukládá zpřístupňovat pyrotechnické výrobky osobám podle požadovaného věku (15, 18, 21 let), odborné způsobilosti nebo vést správnou evidenci pyrotechnických výrobků. Na základě zjištěných nedostatků zakázala prodej 924 kusů zábavní pyrotechniky v hodnotě téměř 300 000 korun. „Výsledky kontrolní akce opět potvrdily nedostatky v dodržování platné legislativy. Dále inspektoři při kontrolách zaznamenali pokles tradičního prodeje zábavní pyrotechniky a tím i množství těchto výrobků na trhu, což lze vnímat jako pozitivní skutečnost. Nabídka a prodej zábavní pyrotechniky se však, podobně jako u jiných výrobků nebo služeb, přesouvá ve stále větší míře na internet,“ říká k poznatkům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.


Celá zpráva zde:

2019-02-25-pyrotechnika (doc, 59,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena