Jakost kontrolovaných pevných paliv v roce 2014 bez závad

(Praha, 14. leden 2015) Kontroly jakosti pevných paliv probíhají průběžně po celý rok a podílejí se na nich všechny inspektoráty České obchodní inspekce. Kontrolovány jsou nejen vytipované prodejny uhlí a dřevních pelet, ale předmětem kontrol jsou také ty provozovny, na něž přicházejí podání spotřebitelů. Pozitivním zjištěním je, že ani u jednoho z 16 odebraných vzorků pevných paliv nebyly zjištěny odchylky od kvality stanovené zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Formální nedostatky ve vztahu k tomuto zákonu byly zjištěny v průběhu 70 kontrol provedených v roce 2014 u 5 kontrolovaných subjektů. 

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-01-14-tz-pevna-paliva.doc (, 58,00 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena