Jakost pohonných hmot byla v září téměř bez závad

(Praha, 19. říjen 2015) Z celkového počtu 238 vzorků pohonných hmot odebraných Českou obchodní inspekcí ke kontrole v měsíci září 2015, nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům jeden vzorek, a to benzin super, který měl nižší oktanové číslo, než stanoví technická norma, a nevyhověl v destilační zkoušce. Tyto závady znamenají nedokonalé spalování paliva a tedy jeho vyšší spotřebu. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot zjištěno. I přes tyto celkem pozitivní výsledky budou odběry motorových paliv a kontroly jejich jakosti i nadále pokračovat.


Celá zpráva zde:

2015-10-19-phm-zari-2015.doc (, 125,50 KB)

09-15.xls (, 41,50 KB)

1-9-15.xls (, 44,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena