Jakost pohonných hmot před letní sezónou téměř bez vad

(Praha, 26. červen 2015) Pro motoristy je to na začátku hlavní sezóny dobrá zpráva. Pouze jeden kontrolní vzorek motorového paliva ze 166 odebraných u čerpacích stanic a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v průběhu května, nevyhověl stanoveným limitům jakosti. Požadavky příslušné technické normy nesplnil jeden vzorek motorové nafta, a to v jakostním parametru bod vzplanutí, jehož naměřená hodnota byla nižší než 20 °C. To je o 33 °C méně než stanoví při zahrnutí nejistoty měření příslušná technická norma. Ostatní vzorky pohonných hmot stanoveným standardům jakosti vyhověly, a to i obsahem biosložek.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-06-26-phm-kveten-priloha-5-15.xls (, 41,00 KB)

2015-06-26-phm-kveten-priloha-1-5-15.xls (, 42,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena