Klame se i o účinnosti čistíren odpadních vod

(Závěrečná zpráva projektu balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod do 50 EO)

(Praha, 8. říjen 2013) Od dubna 2012 do letošního června probíhala na základě podnětu Ministerstva životního prostředí a také podnětů nebo dotazů spotřebitelů celoplošná kontrolní akce u 47 výrobců domovních čistíren odpadních vod. Pro tuto výrobkovou oblast je kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce. Při kontrolách využili inspektoři dokladovou dokumentaci výrobců, kterou pro kontrolní účely poskytly vodoprávní úřady, jimž byla předložena v rámci stavebního řízení. „Při kontrolách inspektoři ČOI prokázali mimo jiné, že někteří výrobci v ES prohlášení o shodě uváděli nepravdivé údaje. Nadhodnocovali účinnost čištění ve srovnání s výsledky dosaženými při počáteční zkoušce typu a vedli dvojí dokumentaci – jednu pro ČOI a druhou pro stavební úřady. Se závěry kontrolní akce bude seznámeno Ministerstvo životního prostředí a vodoprávní úřady,“ shrnul výsledky závěrečné zprávy projektu ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

131008-tz-ucinnost-cistiren-odpadnich-vod.doc (, 60,00 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena