Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků

(Praha, 16. říjen 2015) Nedílnou součástí kontrol České obchodní inspekce je také průběžná kontrola značení tabákových výrobků a režimu prodeje stanoveného zákonem o spotřebních daních. V průběhu 1. pololetí 2015 bylo zjištěno porušení tohoto zákona celkem ve 14 případech z 1806 provedených kontrol (tj. 0,7 %), a to prodejem neznačených tabákových výrobků, výrobků prodávaných za cenu vyšší než je uvedená na tabákové nálepce a prodejem kusových cigaret z otevřeného jednotkového balení. Za tato porušení bylo v hodnoceném období pravomocně uloženo 15 pokut za téměř půl milionu korun. „Z provedených kontrol tabákových výrobků vyplývá, že pokud jde o dodržování platných cen prodejci, tak se na tomto poli v ČR příliš nepodvádí, což mě osobně velmi těší. V prvním pololetí tohoto roku zjistili inspektoři porušení tohoto zákona v pouhých 14 případech z 1806 kontrol,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Za další zjištěné nedostatky, zejména porušení informačních povinností o ceně a nepoctivost při prodeji, bylo uloženo 675 pokut za více než 4 miliony Kč. „Přestože při prodeji tabákových výrobků zjišťují naši inspektoři porušení zákona o spotřebních daních spíše ojediněle, nelze v kontrolách tohoto sortimentu polevit. Týká se to především kontrol stánkového prodeje, kde jsou tyto i další nedostatky stále zjišťovány. Forma stánkového prodeje tak zůstává i přes průběžné monitorování a časté kontroly trvale problémová,“ konstatuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 


Celá zpráva zde:

2015-10-16-tabak-1.pol-2015.doc (, 54,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena