Kontrola phm v říjnu

(Praha, 20. listopad 2014) Při kontrolách vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v průběhu října byly zjištěny jakostní odchylky u celkem 7 vzorků paliv. Pro spotřebitele je velmi nepříjemnou zprávou, že ve všech případech se jednalo o závažné odchylky od jakostních parametrů stanovených příslušnou technickou normou, které ukazují buď na výrobní vadu, nebo na možnou úmyslnou manipulaci s palivem. Se všemi kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení a pravomocná rozhodnutí budou následně k dispozici na webu České obchodní inspekce. V průběhu kontrol byly vydány 3 zákazy prodeje nejakostních pohonných hmot. Tato opatření se týkala téměř
10 000 l motorových paliv za cca 300 tisíc korun. Monitorování a kontroly jakosti pohonných hmot budou pokračovat až do konce roku.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-11-20-phm-rijen.doc (, 124,50 KB)

2014-11-20-priloha-1-phm-10-14.xls (, 44,50 KB)

2014-11-20-priloha-phm-10-14.xls (, 42,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena